Hoe werkt LSR Digitaal?

LSR DIGITAAL is een door de NSA goedgekeurd systeem voor digitalisering van portfolio’s voor alle LSR opleidingen. Tevens voldoet het aan de eisen van het ASK.
Portfolio’s digitaal aanleveren is verplicht per 1 januari 2017 en dit systeem is hiervoor een oplossing!

De deelnemer staat centraal binnen de product, met als doel dat iedere deelnemer een gestructureerd portfolio kan inleveren welke voldoet aan alle eisen. Alle opdrachten gestandaardiseerd (naar de officiële eisen) maar tevens flexibel genoeg om per opleiding een eigen toevoegingen te kunnen maken afhankelijk van de bijzondere wensen van opdrachtgevers of mogelijkheden van de doelgroep.

LSR DIGITAAL kan gebruikt worden op telefoon, tablet, laptop en pc.

Als je het systeem gebruikt maken wij de opleiding aan, daarnaast zorgen we dat alle deelnemers en andere betrokken in het systeem kunnen met de mogelijkheden die dit biedt.

Alle opdrachten en formulieren kunnen digitaal worden ingezien, ingevuld, opgeslagen en beoordeeld. Daarnaast is er de mogelijkheid eigen documenten te uploaden (tekst en foto’s), maar ook de opdrachten en formulieren te downloaden. Met de mogelijkheid deze uit te printen.
Ook het uploaden van foto’s met bewijslast voor in de portfolio is mogelijk.

De opleidingscoördinator, expert, leercoach en praktijkbegeleider kunnen allen in het systeem met eigen bevoegdheden. Deze personen kunnen inzien wat er is gemaakt, beoordelen, voortgang monitoren, etc.

Uiteraard presenteren we het systeem en leggen we duidelijk uit hoe alle functies werken!

Kenmerken LSRDigitaal.nl

  • Laagdrempelig
  • Alle opdrachten digitaal
  • Op ieder apparaat
  • Geen papieren administratie meer
  • Goedgekeurd door de NSA